Citat: Carl Sagan

Who are we? We find that we live on an insignificant planet of a humdrum star lost in a galaxy tucked away in some forgotten corner of a universe in which there are far more galaxies than people.

Vem är vi? Vi vet att vi befinner oss på en obetydlig planet av en enformig stjärna vilse i en galax, undanstoppad i någon bortglömd hörn av ett universum där det finns långt fler galaxer än människor.