Citat: Carl Sagan

When Kepler found his long-cherished belief did not agree with the most precise observation, he accepted the uncomfortable fact. He preferred the hard truth to his dearest illusions. That is the heart of science.

När Kepler hittade att sin långt-närda-tro inte var överens med den mest exakta observationen, accepterade han det obekväma faktan. Han föredrog den hårda sanningen än hans käraste illusioner. Detta är hjärtat av vetenskapen.