Citat: Christopher Hitchens

“My own opinion is enough for me, and I claim the right to have it defended against any consensus, any majority, anywhere, any place, any time. And anyone who disagrees with this can pick a number, get in line, and kiss my ass.”

Min egen åsikt är nog för mig, och jag hävdar rätten att få det försvarad mot någons konsensus, någons majoritet, var som helst, när som helst. Och alla som inte håller med detta kan plocka ett nummer och ställa sig i kö med och kyssa mig i arslet.