Konspiration: Förhistoriska civilisationer

All skriven historia är skriven av den vinnande sidan och eller de samhällen som överlevt en tidigare katastrof. Med andra ord kan mycket av den skrivna historian vara skriven till fördel för dens kultur trots att de andra vart mer civiliserad. Av vår kända historia idag så finns det små små delar skrivna eller ritade, men inte längre än ca 10 000år och informationen är inte detaljerat utan mer i väldig grovt beskrivet och detta från olika delar av världen och allt annat längre tillbaks är begravd av naturen eller att den verbal historian inte lyckats förmedla till nästa generation och det som finns i små små bitar blir till myter och legender.

Vi vet även att med dagens teknik som CD-skivor eller hårddiskar på datorer så kan man lagra allt vi vet idag, men att vi måste hela tiden föra över den kunskapen till nyare media, detta måste ske var 10-50år, annars blir informationen förstörd. Böcker i sin tur kan hålla sig i någon 1000år om omständigheterna är bra för boken. Det bästa sättet ser ut att vara att rista in kunskapen i ”sten”.

Den nutida människan är enligt universitetsutbildade historiker, arkeologer ungefär ca 2-300 000år (de spår vi hitintills hittat under jorden) och därefter har evolutionen gjort sitt med att den moderna homosapiens anatomi är mer annorlunda än våra ännu tidigare mor&far föräldrar, men spår till dom har hittats ungefär 3-5 miljoner bakåt i historien, samt ännu längre bort släktingar så at säga 65miljoner år vid namn Adapiformes och ännu fler miljoner år till fiskar som antyder att all liv började där vattnet startade och äldsta eller yngsta liv vi förstått kan ha startat för ungefär 4 000 miljoner år sen från encellig bakterie.

Men sett till nutida homosapiens så har vi under de senaste 2000år utvecklats väldigt snabbt, dock hade vi ett 1000årig mörkande av kunskap då vissa delar av världen spände musklerna  från olika religion, ett förbud mot kunskap och ifråga sättande av relgion, till vi åter tog kliv framåt under den moderna upplysningstiden kring 1700-talet och efter det har kunskapen sprungit stora steg framåt och på tal om 1900-talet (14 december och en officiell 17dec 1903) så tog det ca 69år att från att flyga 30m framåt något meter ovanför marken till att bi satte första steget i månen 1969.

Vad jag försöker här skriva är att under den moderna människans historia på ca 300 000 år så sista 2000åren som vi vet har utvecklingen skett snabbt. Sen vet vi också att stora civilisationer som vi sett och hittat har hållit i ca 2-5000år och nya har tillkommit. Så frågan är av dom ca 300 000år…. hur många ”2000år av utveckling” kan vi ha haft en upplysningstid!? och om man tar 300 000år delat på 2000år = så kanske 150 st sådana har vi haft tills vi kanske förstört oss själva och eller en större naturkatastrof har raderat vår gamla historia.

Aya Mejri (Youtube)
In my opinion it is not wise to assume that sumarians created things or were the first people to invent anything at all for exemple agriculture and law. We don’t know anything from before the flood. In my opinion, people before the flood were more advenced than the sumarians. Take gopekli tepe as an exemple, who built it? I don’t like the fact that some researchers consider the flood as a beginning of civilisation. In my opinion our era began with the flood which ended a civilisation more advenced than ours. Besides, everyone speaks of Noah, fine he was a hero he saved human kind, but what about Adam. In my opinion the ancient advenced knowledge came from Adam. Get outside the limits of the bible and Moses it’s only a tiny part of history, and I advise you to read the Qur’an as a historical text. One study that I find very interesting I have read a couple of years ago used the estimated age of messengers of God in Qur’an dates the flood to 340000 to 300000 years ago, I urge you to look it up. what ancients took for granted I believe was knowlege transmitted to them from the skies by Adam, in my opinion this knowlege strted fading after Adam’s death (around some 500000 to 2million years ago) and people forget easily, and then precession after precession civilisations became unable to preserve what has been taught by their ancestors, that’s why they used huge temples like the gizah plateau and gobekli tepe to send us a message, and later stone tablets, but what about the civilisations after us? We will leave them nothing.

Mytologi något före 1270 efter kristus hade betydelsen som ”Berättelse; Legend; Historisk händelse som var sanning och exakt.” av präster och kungar.

Olika katastrofer

 • Modernatur och dess klimatförändringar, jordbävningar, vulkanutbrott liksom meteoritfall, solstromar med mera.
 • Svält
 • Krig
 • Istid för ca 10 000år sen. (tog 3år av förändring i jordens klimat.) Kan även hända att axeln på jorden ändrades snabbt då man hittat folk med mat fastfruset i munnen.)
 • Donetsk, år 1966 villain utbrtott.

Förhistorisk teknik

 • Ljudvågor: Som kan lyfta tack vare ljudvågor.
 • Smälta sten uppåt 1000grader
 • Urverk.
 • Kanalsystem för vatten transport
 • Eldsten: ???
 • Yangshan, Japan: Största megasten-teknik hittat hitintills.
 • Äldre kartor som visar landstruktur över sydpolen.
 • megaliftik konstruktion., äldre än INKA folket.
 • 500, 1000 och 1250 tons ”tegelstenar”, nutida geologer kan inte förstå hur dom skapat dom  rektangulara stenarna och hur de har flyttats. Trilithon stenar.
  Cyclopean Baalbek (Lebanon), 1650 ton är den senaste och nyaste man har hittat. ligger (34 03´N, 36 10É).
 • Giza pyramid (30 05´N, 36 11É)
 • Eltanin Antenna: Väster om Cape Horn i sydamerikas hav, ca 3940m under havet hittade en sonar underlig formad ”antenn”. (Wikipedia).
 • ”Planet Alzheimer” : Att vi glömt vår historia av våra förfäder.
 • CODEX GIGAS: sägs ha skrivits av ”djävulen själv” under en natt då en munk erbjöd sin själ till djävulen. Finns i Stockholm museum!!?
 • Bil eller traktor, leksaks pryl: hittades i världsdelen Afrika med 5-6000år gammal. Hittades även med stentext. Fruktgården….?
 • ”Land pearls”: ingen vet riktigt varför dom finns lite här och där runt om i världen.
 • ”Fisher Canyon Footprint” :  en 15 miljoner år gammal sko avtryck i klump av kol” som nu är spårlöstförvsunnen. Hittades i början av 1900-talet och
 • Varför byggdes förhistoriska byggnader 6666km från varann? Kailash to North pole – 6666 Km; Kailash to Stonehenge – 6666 Km; Egyptian pyramids to North pole – 6666 Km; Stonehenge to Devil’s tower – 6666 Km; Stonehenge to Bermuda triangle – 6666 Km; Bermuda triangle to Easter island – 6666 Km; Easter island to Tazumal …
 • Veddas, Vimana´s -teknik: Flygfordon som kallades så i Indien och sägs kunna köras till andra planeter också.
 • Alexanderia biblioteket: Ägs ha haft över halvmiljon böcker och var en aktiv bibliotek i ungefär 600år. Detta ansågs som första forskningscentrum i världen. Folk runt om i världen samlades där och förde kunskap dit. Guden ”Amen” via dröm till Alexander sa att skapa en stad i fars och kunskap och stor stad av forskning så at säga. Där upptäcktes även att Jorden är rund och att jorden snurrar runt solen. Annars än idag vet vi inget om var exakt i Alexanderia huvudbiblioteket var byggd.
 • ”The Norimitsu Odachi”, Japan : Kan vara bevis på att det funnits jättar i förhistorisk skriven tid och att Japan från de kunskaper vet hur man smider samurajstål som vart överlägsen all annan stål i världen. 50Kg samuraj.
 • Babylonian Wind Demon, ”Pazuzu” : Det hittades inne i kol bit en gammal ”ko-klocka” och enligt test på kolet, var den över 300 miljoner år gammal. Och likheter till figuren på klockan kan hittas i Babylon myter om en bevingad demon vid namn ”Pazuszu”.
 • Sky Stone (-blue): från Sierra Leone, Afrika. Gjord av 77,17% oxygen, along with traces of carbon 11,58%, silicon (6,39%), calcium (3,31%) and sodium  och ålderstestad till ca 15-55 000år gammal. Tester gjordes även att hettas till 3000´C men inget hände med stenen.
 • Adams bro (Ramansentu är som tidigare namn: eller kallas även för Bridge of Rama (populär gud i Indien): Kan mycket väl vara förhistorisk lång bro mellan dagens Indien till Sirlanka. Kan ses via Google Earth spåren av en gammal bro, eller?
 • Adams Kalender (från eng översatt) :  sägs visa vägen till 100tals olika guldgruvor. 31 grader öst, longitud. Great Zimbabwe (stone cirklar av ruiner) och Adamskalender. och Elohim = 31 !?  ”Great Zimbabwe” : huset av sten med Stone Lintel..!? med text inskrivet…?!
 • Daravidian gold miners…!?
 • Port of Sofala: historisk guld hamnport…
 • Carletonville: Man hitta en forntida tunnel, 30meter lång och kan vara före-inka tid gjord….
 • Judisk encyklopedi beskriver att Anakim är samma hjärnstam från folkslag av Rephaim, Nefilim, Gibborim, Zamazummim och Emim. Dessa är namn på jättar som hette så längre bak i historian.

Förhistoriska uthuggning av sten & transport.

 1. Yangshan (Yángshān bēi cái) Stenbrott. Placerad i Kina i närheten av området Nanjing, och ”The Stele Base” kolossen beräknas väga 16 800ton.
 2. Unfiniched Obilisk, hade vart 42M hög men avbröts p.g.a att den hade sprickor. Troligt vikt 2700 Ton
 3. Stone of the south; finns i Lebanon och väger kring 2000ton och yrken finns att det skall finnas en annan påbörjad sten på 3000ton.
 4. Ramses korneer: Staty vikt 2000Ton, och den transporterades 170 miles till sin slutdestination.
 5. The Colossi of Memmon: Vikt ca 1000ton och fraktades ca 420 miles var stenbrottet fanns. sägs vara grundad 12 000år sen.
 6. Solomons mur: beräknad mursten på ca 700-900 ton, Israel där klagomoruen finns.
 7. Axsim Steela: 500ton Obilix, grundades 2000bc. Tror det heter ”Aswan”. 16km varje dag.
 8. ”Levitated Mass” (Projekt startades 1968 och skulle genomföras 1969, men avbröts för fanns ingen maskin som kunde transportera en 308,4ton* sten, ca 106mil från stengruvan. 2006 omstartas projektet och får donationer från privata sponsorer med 10 miljoner USD, först 2012 kunde stenen i modern tid fraktas dom 106milen, med en hastighet av 16km/h och det tog 11 dagar att frakta stenen.) Finns nu att skåda på LA museum of Art.
 9. 771 ton* fraktades 402Km, en Thoshiba Turbin motor år 2010.
 10. Peter the Great in St Petersburg, Russia 1500tons flytt..dock 6km.
  Statue of Peter the Great -St Petersbur, ”The Bronze Horseman” and base nicknamed ”The Thunder Stone” (sägs ha tagit två år att flytta den).
 11. Vatican Obelisk: 1586 en 361ton tung uthuggen sten. Med hjälp av en fast kran.
 12. En person drog pr 1999 en 1814ton fartyg  (HMS Lancaster) med hjälp av rep från land fartyget längst vattnet hela 7,6meter.
 13. Saturn V5 raketen vägde 2812ton* och transporterades 5,6km av NASA och den bör klara av 3st Saturn v5, men har aldrig testats, endast ett i gällande transportstorlek. Maskinen kosta 14 miljoner USD och i dagsvärde ca 100miljoner USD.
 14. 4891 ton /st och 8 totalt skall levereras. Evaporators (vattenrenande) som fraktats från Sydkorea till Saudiarabien. Al Majdouie heter företaget.
 15. kända båten Titanic, när den sjösattes vägde 23,587ton* så tekniskt sett ”flyttades” den till sjön efter man tog bort trädstockarna som höll fast henne i land.
 16. The Troll A: Norsk oljeborr rigg väger cirka 1 100 000 ton* (683,600 ton, när ingen vatten är i fötterna, troligen så fraktad?) och är det tyngsta människan dragit med hjälp av båtar och vatten, från ett ställe till ett annat. Fraktades 200km.

Annars den kran i världen som kan lyfta mest i modern tid är Taisum som finns i Kina, dock den är fast i mark, men kan lyfta 20 133tons och det rekordet gjordes och vitnades av ”Gunniess Världs rekord” datumet 18 April 2008. (Max bredd 120m bred och uppåt 80m upp i luften).

Sedan finns andra fasta kranar som klarar av ca 100-500ton och en Svensk som även fast i mark vid namn Kockums Crane med sina 1500tons lyft.

Vissa av dessa ovannämnda kran kostade kring 50-60 miljoner USD eller ca 400-500 miljoner kronor, då de byggdes.

https://science.howstuffworks.com/engineering/structural/10-heaviest-objects-mankind-moved4.htm

Före vår skrivna historia?

 • Pumapunkhu : här finns dom H-blocken och vet inte hur de byggts eller hur man byggt dom. Ett ställe som är högt uppe i bergen med fin konstruktion av byggnad. kan vara ca 17 000år gammal av vissa som forskat en längre tid i området.
 • England – Stonehenge : Olika teorier om dess ursprung och hur stenarna värdes dit från ett annat längre avstånd av ställe.
 • Egypten: Pyramiderna, kan vara så gammal som 12 000 år gammal
 • Symeria , egypten, Indien, Kina sägs vara med allmän kunskap 6000 år gammal, men att det kan vara 14 000år gammal istället.
 • Påsköarna (påskhuvuden), själva huvuden är inte enbart huvud utan full storlek av huvuden är 900 full storlek av kropp.
 • Pizak
 • Cuban underwater city: hittades 2001 en 200hektar stort område under havet, ungefär 600m under vatten en förhistorisk stad där man ännu inte vet dess ursprung. Stans åldern uppskattas till 50 000-100 000år gammalt. (wikipedia)
 • Pirakaz, Avlånga huvud med röd hår.
 • Nazka -lines & figures (tidigare Parakaz, samhälle.)
 • Cusco, Kuskow: Stora stenar som passar in väldigt bra och polerade stenar.
 • Kantikki Wirakotza
 • Korikatzna: Mur som är byggda med ingenjörskonst före INKA tid. Kanske så byggd för att hantera enklare jordbävningar att den som faller på plats efteråt???????
 • Piroza
 • Chimu culture, kring Inka tiden som verkar ha haft högteknologiska flyg fordon av nå slag. Snöre i två koppar hittats, så kanske att de förstod att ljud kunde överföras via ”tråd”.
 • Matcjo pitzu
 • Kailasa temple, Ellora: Förhistoriska hindu. sägs bara vara några 100-tals år gammal och att den grävts med från sten fram och tagit ca 400år. 200 000ton har man fört bort för att få fram den staden?. Sägs vara s (Axis Mundi, nudist hindu och jade religion?).
 • Finns även ett berg vid namn ”Mount Kailash” som ännu idag inte blivit bestigen av bergsklättrare. Orsaken sägs vara mystik, politik eller helt enkelt fysisk omöjligt att klättra. Vissa tror det kan vara en stor pyramid och enligt legenden där Guden ”kailash” är begravd, samt var vägen till himmeln och var universums centrum finns.
 • Petra cutting.  Väldigt raka ”grävningar” på berg.
 • Saksilikoman.
 • Olmec -people
 • ”Atlantis”, kanske fanns i Bahamas, eller Caribbean. fritidsforskare inom mystik och psycich, Edgar Cayce´s A.R.E (Search for Atlantis.). Enligt honom så fanns det fyra steg av människan, första människan Ethereal är 12 miljoner år, andra rasen av människan Lemuria för 10 miljoner år sen, 3 rasen människor Atlantis ca 200 000-10 000år före kristus, 4de typen av människan Adam och Eva ca 12 000år före kristus och 5´te var vi nu är. Sägs finnas skriven historia i Yucatan, Bahamas/Bimini och Egypten.
 • Inka folket, sägs ha haft en blodig religion med att offra människor, men vissa menar att det var den katolska europa som erövra sydamerika och skapade om historian för folket som bodde där och prata illa om deras religion så kristendomen lät vettigare.
 • Mellan Cuba och Yucata, under istiden i havet finns byggnader under havet.
 • Theotician: En av förhistoriens största byggnader som man vet. Vissa även hävdar att designen som en kretskort.
 • temathua thaua: konstiga statyer överallt i ön, som ser ”utomjordiska” ut.
 • Por-Bajin: ordet betyder ”ler huset”, ca 211mx158m stort och sägs vara ca 1400år gammal, men spår och tecken av komplexiteten är kanske desto äldre till flera 1000år. Finns i Sieberien, även i folkmun kallad som den ”Flytande staden”.
 • Afrikanska Campana sten elefanterna
 • The Lady of Mali, är också väldigt eroderad av naturkrafterna men sägs vara av samma ålder som Campanda. Frågan bara för hur länge sen? kan vara ca 20 000år gammalt.
 • Acambro Mexico: Statyer av det konstigaste av sort. www.bible.ca med över 30 000 olika statyer. Sägs med tre olika tester visa vara 6000år gamla, men kanske kan vara ännu mer.
 • IRAK: Har en väldigt gammal kultur men man vet inte vad, samt att statyer av humonoida repliker som är 7000år gamla, kallas statyerna för ”Ubaid” -statyer.
 • Gunung Padang: Megalithic Site, Indonesien. Sägs vara en av de större pyramider vad de tror och kanske okänd. Medan arkeologer säger det skapt av naturen när platserna exempelvis rört på sig i miljoner år. Kan vara över 26 000år gammal. Kan vara äldsta och största pyramider i världen, men får hårt motstånd från ”egypten” med sina mycket mindre pyramider så att säga.
 • Kumari Kandam (Lemuria) : En förhistorisk kontinent som sjunkit under havet i närheten av dagens Indien och Australien med dess västkust som är nu en del av Madagascar. Det sägs även av forskare i Asien att havsnivåerna ser ut att ha varit ca 100m lägre än idag för ca 10-15 000år sen (även då istiden fanns på norra halvklotet).
 • Tso-Dilo Hills – Botswana : Skapelse grottan av männisoraset, Berget av gudar. Även av arkeologer accepterad ställe och äldsta vad man vet ställe som sägs vara ungefär 70 000år gammal helig plats.
 • Sydafrikanska kriget 1898-192: Britiska imperiets dyraste krig någonsin i historien. 470t man skickades kriga mot 60t farmare och 60t ursprungsfolk. Transvaal folket var dom som gav motstånd till England. ”Kruger gold” 30 eller 3000ton guld togs därifrån…!!? Förlorade mot Boer republiken.  genocide av England mot dessa länder med 35000 barn och kvinnor i engelsk koncentrationsläger. ”Kriget i Spionkop, 26januari 1900” blodigaste krig någonsin på en enda dag. Där fanns 3 människor som Churchill, Gandhi och Botha som blev fångna av . Tog gulded sägs ha försvunnit och man vet inte var den finns, men man vet inte exakt var ”Kruger” fick sin guld ifrån.
 • Ändock skriven historia men ”Sumerian Kings List” beskriver en tid om 8 kungar som beskriver ett samhälle som varade i 220 000- 241 000år och att den fanns kring Afrika området….?!!
 • Lejon berget, Sigiriya; på Sri Lanka – Stor stenkomplex som av akademiker är ca 2000år gammalt. 200 meter hög ”berg” men andra förespråkare menar att den kan vara mycket, mycket äldre.
 • Abu Roash : ????!! Zawyet El Aryan: ????!!! dessa kan vara stora vattenbassäng … medan akademiker tror det var vart det grävdes fram för byggnad av pyramider.

Gamla Egyptiska ord, Ankh

 • A = Amen/Amenet : Från egypten och betyder egentligen ”Vad är gömd” ” Amen Ra. ;”A” skall inte uttalas vid läsning av detta Egyptiska ord.
 • N = Nun/Nunet: ”Vågen”, vattnig avgrund
 • K = Kek/Kehhet: Mörkret, gud av mörkret
 • H = Heh/Hehet: Herren över oändligheten.
 • H = Hotep: Fred och mat.

Länkar till Museum

Grekland, rom och europa är klassisk version av avancerad civilisation men att nya upptäckter hittas med annan historia göms och ändras saker och ting inne i museum. För att det strider med ens politiska eller religiösa syn på förändring av kanske sann historia.

 • London Museum
 • Cairo museum
 • New York museum.
 • Rosetta sten.
 • Penn Museum,

”Bra” föreläsningar

Ibland vilda konspirations teorier men ändå intressanta och ibland logiska förklaringar som ändrar din syn på den fakta du själv växt upp med.

Sammanfattning av förhistoriskhistoria

 • Lustigt att de senaste religionerna på något sätt förbjuder kunskap och att man bara skall leva enkelt. Kanske att den tidigare kunskapen förstörde oss och att människorna då bestämde att ”Gud har sagt detta” och förbjudet att ifråga sätta en tro, så vi människor inte skulle bli smarta åter igen. Eller?