Demokrati och styre

… Höger är bäst !!! ….
…. Vänster är bäst !!!! ….
…. Republik är det rätta styret …..
…. Konstitutionell monarki är bäst ….

Politik kommer av det grekiska ordet πόλις (pólis), ”stadsstat”, och betyder ordagrant översatt ”det som rörstaten”

Demokrati (från grekiskans demos, folket, och kratein, styrelse) har bokstavligen den ungefärliga betydelsen ”folkstyre”. Fortsätt läsa ”Demokrati och styre”