Demokrati och styre

… Höger är bäst !!! ….
…. Vänster är bäst !!!! ….
…. Republik är det rätta styret …..
…. Konstitutionell monarki är bäst ….

Politik kommer av det grekiska ordet πόλις (pólis), ”stadsstat”, och betyder ordagrant översatt ”det som rörstaten”

Demokrati (från grekiskans demos, folket, och kratein, styrelse) har bokstavligen den ungefärliga betydelsen ”folkstyre”.

MYTER

 • Jag är opolitisk, FEL man stödjer alltid något/någon sida av något.
 • Jag pratar aldrig om politk, FEL allt som händer i vardagen är kopplad till politik.
 • Ser ingen skillnad på höger och vänster politik, FEL det kommer du göra när du väl förstår hur samhället fungerar.
 • Politiker tjänar mycket pengar i Sverige, FEL, den högst betalde politikern är stadsministern med 150 000kr/mån, sedan stagnerar det neråt till 50-90 000kr/mån för riksdagsledamöter och ca 40-55 000kr/mån för kommunalråd i kommuner. Och fritidspolitikern som ordföranden ca 10-15 000kr per år och ledamöter ca 300-600 kr per nämdsmöte som är ca 5ggr per år.

VÄNSTER POLITIKEN
Vänstern är dem som vill förändra världen mest till någonting nytt, som under franska revolutionen var det dem som satte käpparna i hjulet för övermakten.

 • Fördela statens rikedomar med varann
 • Under minera Hierarkin, då makten kommer från folket.
 • Den som har mer betalar, betalar lite mer i skatt än den tjänar mindre i lön, dock båda betalar samma skatt i den kommun man befinner sig i.
 • Det som ägs av staten, ägs av folket.
 • Alla skall kunna ge varann något och ändå själv också ha det bra.

HÖGER POLITIKEN
Högern är dem som är konservativa, dem som vill bevara som det förut har varit, med kyrka, hierarki och allt skall vara som det förut har vart för överklassen, då under klassen jobbar med sämre lön på dåliga villkor.

 • Fördelar rikedomar till enskilda rika personer som delar i sin tur med varann.
 • Behålla hierarkin då den rikaste och den med mest makt bestämmer allt, då andra bara skall lyssna.
 • Dom som har det bra betalar mindre skatt, och dem som har det mindre bra rent ekonomiskt får betala mer i skatt.
 • Den starkaste vinner, om inte du tar det, så kommer jag ta den, “skita i varann, så länge jag har det bra” (-Om du inte gynnar mig på något vis).
 • Det e pengarna som styr.

NACKDELAR PÅ SIDORNA

Vänsterns nackdel
Att tänka kommunistiskt VAR en fin tanke men som med alla styrsätt så kommer maktgalenheten och tar över en, därefter skapades också efteråt socialismen som är blandning av “kommunism” och “Kapitalism” har jag som tolkat det hela, då man är åt vänstra hållet, med har lite titt på höger sidan.

Högerns nackdel
Bara att se på den industriella revolutionen som gjorde att chefer som ägde fabriker, misshandlade sina arbetare som slavar med lågavlöning och till och med barnarbete. Allt som gjorde en rik, blev ännu rikare av girighet och så kunde man trampa på folk som redan ligger, för så länge man själv blir rikare så är det bra.

Turligt nog kom så kom facken och gjorde att den vanliga arbetaren fick bättre förhandlingar om lön och status, annars hade vi nog vart där fortfarande…

”Kommunism” (Vänstern) till Socialism
Kapitalism (Högern) konservativa

 • Tron på en transcendent ordning, baserad gudomlig ordning eller en naturlig lag.
 • En förkärlek för den mänskliga existensens mångfald och mysterium.
 • Övertygelsen att samhället behöver hierarkier och klasser som uttrycker naturliga olikheter.
 • Tron att det finns ett nära samband mellan privategendom och frihet.
 • Tron på sed, konvention och hävd.
 • Erkännande av att innovation bör ske i enlighet med existerande traditioner och sedvänjor, vilket innebär respekt för det politiska värdet av klokhetens dygd.
  www.wikipedia.se

Det som står här är ca 5% klar
Uppdaterad 2009-04-20