Citat: Carl Sagan

 ”I am often amazed at how much more capability and enthusiasm for science there is among elementary school youngsters than among college students.”

Jag är ofta förvånad av hur mycket mer kapabla och entusiast för vetenskap det är hos grundskola elever, än hos högskolestudenter.