Citat: George Carling

George Carling var en person med något råare humor, lite av civilkurage som våga prata om det samhället annars förbjuder i de oskrivna reglerna vi har, med inblandad humor och ironi.

Meningarna nedan är hämtade från tre internetsidor, med hans citat, översättningarna till Svenska är mina egna, men håll Er gärna till originaltexten.

Wikipedia SWE (Info på Svenska)
Wikipedia ENG (Info på Engelska)
Youtube SÖK (Video, från hans Events)

Citaten är hämtad från hitintills tre olika håll på internet, samt andra ställen.

brainyquote.comjamesaquilonethoughtcatalog


 ”Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?”

Har du märkt att alla som kör saktare än dig är idioter och alla som kör fortare än dig är galningar?