Citat: George Carling

The things that matter in this country have been reduced in choice, there are two political parties, there are a handful insurance companies, there are six or seven information centers, but if you want a bagel there are 23 flavors. Because you have the illusion of choice.

De saker som är viktiga i det här landet har minskats till två val, det finns två politiska partier, det finns en handfull försäkringsbolag, det finns sex eller sju informationscentrum, men om du vill ha en bakelse så finns det 23 alternativ.  Detta gör att du har en illusion av alternativ i livet.