Citat: Christopher Hitchens

Från olika delar av nätet har Christopher Hitchens uttal sparats på ett eller annat sätt, här är några av hans mest kända citat. Han blev kanske mest känd för sin bok ”God is Not Great: How Religion Poisons Everything (Warner Twelve, 2007)”.

Se gärna videon med honom via exempelvis youtube och höra hur en ”hitchslap” låter.

Christoper Hitchens
Wikipedia Swe
Wikipedia Eng
Youtube sök

Översättningarna på citaten är mina egna, lita mer på originaltexten.


 

Faith is the surrender of the mind; it’s the surrender of reason, it’s the surrender of the only thing that makes us different from other mammals. It’s our need to believe, and to surrender our skepticism and our reason, our yearning to discard that and put all our trust or faith in someone or something, that is the sinister thing to me. Of all the supposed virtues, faith must be the most overrated.

Tron är ett överlämnande av det egna sinnet; det är överlämnandet av det egna förståndet, det enda som egentligen skiljer oss från andra däggdjur. Det är vårt behov av att tro och att ge upp vår skepsis och vårt förnuft, vår längtan att göra det och lägga all vår tillit eller tro på någon eller något, det är det illavarslande sak för mig. Av alla de förmodade dygder måste tro vara den mest överskattade.