Citat: Christopher Hitchens

 “The people who must never have power are the humorless. To impossible certainties of rectitude they ally tedium and uniformity.”

”De människor som aldrig får bära makten är humorlösa. Till det omöjligas klarhet av moralist så tenderas det allierar med tråkighet och enhetlighet.”