Citat: Christopher Hitchens

 “But here are wine and beautiful young girls, Be wise and hide your sorrows in their curls, Dive as you will in life’s mysterious sea, You shall not bring us any better pearls.”

Här finns vin och vackra unga kvinnor, var klok och gör din sorg i deras lockar, dyk som du skulle göra i livets mystiska hav, Du skall inte hämta oss nå bättre pärlor.