Citat: Christopher Hitchens

“I suppose that one reason I have always detested religion is its sly tendency to insinuate the idea that the universe is designed with ’you’ in mind or, even worse, that there is a divine plan into which one fits whether one knows it or not. This kind of modesty is too arrogant for me.”

Jag antar att ett utav anledningarna varför jag alltid avskytt religion är dess smygtendens att insinuera idén om att universum är designad med ”dig” i åtanke, eller ännu värre, att det finns en gudomlig plan i vilken Envar passar vare sig man vill det eller inte. Denna typ av blygsamhet är för arrogant för mig.