Citat: Christopher Hitchens

“The Bible may, indeed does, contain a warrant for trafficking in humans, for ethnic cleansing, for slavery, for bride-price, and for indiscriminate massacre, but we are not bound by any of it because it was put together by crude, uncultured human mammals.”

Bibeln kan, sannerligen, innehåller en option för människohandel, för etnisk rensning, för slaveri, för brud-priset, och för urskillningslös massaker, men vi är inte bundna av något av det eftersom det sattes ihop av råolja, okultiverade humana däggdjur.