Citat: Christopher Hitchens

 “Many religions now come before us with ingratiating smirks and outspread hands, like an unctuous merchant in a bazaar. They offer consolation and solidarity and uplift, competing as they do in a marketplace. But we have a right to remember how barbarically they behaved when they were strong and were making an offer that people could not refuse.”

Många religioner kommer nuförtiden till oss med inskränkande flin med öppna armar, som en olje köpman i en basar/marknad. De erbjuder tröst, solidaritet och upplyft i livet, tävlar som de gör i en marknadsplats. Men vi har rätt att komma ihåg hur barbariskt de betedde sig när de var starka och gjorde ett erbjudande om att folk inte kunde tacka nej till.