Citat: Christopher Hitchens

“The gods that we’ve made are exactly the gods you’d expect to be made by a species that’s about half a chromosome away from being chimpanzee.”

Gudarna som vi har gjort är exakt de gudar som du förväntar dig att göras av en art som är ungefär en halv kromosom bort från att vara schimpans.