Citat: Christopher Hitchens

[defending Salman Rushdie during his exile] It was, if I can phrase it like this, a matter of everything I hated versus everything I loved. In the hate column: dictatorship, religion, stupidity, demagogy, censorship, bullying and intimidation. In the love column: literature, irony, humor, the individual, and the defense of free expression.

[tiden då C.H försvara Salman Rushdie under hans exil] Det var som, om jag kan formulera det så här, en fråga om allt jag hatade mot allt jag älskade. I hatkolumnen : diktatur, religion, dumhet, demagogi, censur, trakasserier och hotelser. I kärlekskolumnen : litteratur, ironi, humor, individen och försvaret av yttrandefriheten.