Citat: Christopher Hitchens

“To take a side against Rushdie, or to be neutral and evasive about him in the name of some vaguely sensitive ecumenical conscience, is to stand against those who try to incubate a Reformation in the Muslim world.”

”Att ta en sida mot S.Rushdie, eller vara neutral och ha undanflykter om honom i namn av något vagt känsligt ekumenisk (”andliga”) samvete, är att stå emot dem som försöker att inkubera en reformation i den muslimska världen.”