Citat: Christopher Hitchens

MT[Mother Teresa] was not a friend of the poor. She was a friend of poverty. She said that suffering was a gift from God. She spent her life opposing the only known cure for poverty, which is the empowerment of women and the emancipation of them from a livestock version of compulsory reproduction.”

MT (Moder Teresa) var inte någon vän med de fattiga. Hon var en vän med fattigdom. Hon sade att lidandet var en gåva från Gud. Hon tillbringade sitt liv som motsätter den enda kända botemedel för fattigdom, vilket är kvinnors egenmakt och frigörelse av dem från en boskapsversion av obligatorisk reproduktion.