Citat: Charles Spencer Chaplin

Britisk skådespelare, komiker och regisör. Filmvärldens första stora kändis i början av 1900 talet.

Källinformationen till Citaten är hämtad från
Brainyquotewikiquotethinkexist, IMDB,

På de följande sidor nedan finns ett stycke citat/sida.
Översättning till Svenska är mina egna, håll Er helst till original texten. 
Legitimt att citaten 100% är C.Chaplin´s är inte helt 100% men troligen nära inpå.