Regression

… Du beter dig som en fem åring …
… Vad är det som händer, vuxen som beter sig som tonårig…
… Blir personen aldrig vuxen av sig…

Trauman…
Detta försvarsmekanism av regression vi har inom oss gör att vi går bakåt i tiden med våra sinnen, när något traumatiskt sker. Alltså om en person är 20år så kommer traumat föra personens mentalitet tillbaks till en ålder som hen var som tryggast som kanske 12 åring.

En förälskelse kan också vara traumatiskt, hur ofta har inte en tjej eller kille betett sig som ett barn efter en känslomässig trauma och för den delen behöver det inte var en ung person, utan även en vuxen.

Det finns även positiva trauman med helt nya upplevda känslor, som är ”traumatiska” att personen gör en regression och beter sig som en ”femårig”, detta kan ske i exempelvis plötslig förälskelse till en annan person.

Som med allt annat så finns det två sidor även med regression, med tillfälliga tillfälliga och små regressioner som gör att vi kan handskas något nytt vi upplever och exempelvis varje ny förälskelse är.. en positiv ”traumatisk” upplevelse med ”fjärilar-i-magen” som gör att man gör en lite regression.

Teorier…
Personer som inte mognat normalt från barndomen, till ungdomen till att bli vuxen kan bero på vuxenlivets exempelvis för hårda krav och inte fått vägledning till att hantera vuxenlivet.

  • Svårt i hemmet (Ostabila vuxna förebilder.)
  • Mobbad i skolan (trauman till psykiskt & fysiskt illamående.)
  • Känner ingen trygghet hos vuxna (barnet får en rädsla över framtiden)
  • Vuxna människor retar. (Svaga elaka vuxna individer.)
  • o.s.v.

En annan typ av ond regression man gör till sig själv är att börja missbruka droger, alkohol, rökning, snusning (-alltså även lättare droger) och så vidare.  Du startar missbruket vid 15års åldern och kanske lyckas sluta när du är 30år. Då är chansen stor att din mentala mognad är kvar där du börja med missbruket, med andra ord att du är SOM en 15 åring fast du har en vuxen ålder, detta gör att du har svårt att bli kompis med jämnåriga, eller äldre vuxna och gör att du omedvetet söker tonåringar och eller ungdomar, än till vuxna. Dock är detta endast ”teorier” om psykologin hos oss människor.

Det som står här är ca 7% klar
uppdaterad 2017-05-09