Bibeln: Kristendomens synder

Kristendomens synder de senaste två årtusende åren.. samt den kristna tron är inte ensam om dessa verser, då även kusinreligionerna säger liknande inom samma ämnen.

Tack vare upplysningssamhället under medeltiden så lyckades vi (”västvärlden”) växa ur dess olika dogman, till ett civilicerade samhälle vi är idag. Men som tillägg med fördelar med religion, är att den även ger hopp för många, trygghet genom livet och är som en vägledare ur livets olika kaos, så dess texter har även bra verser.

Men här nedanför finns ”guds-lagar” som helt enkelt inte fungerar i ett modernt samhället och tekniskt har dessa lagar skapat misär & död i århundrade av människoliv som gått under tack vare dessa texter av religiösa-lagar som skrivits av någon som avskytt andra medmänniskor och inte inkluderat alla av guds skapelser.

.. och som i alla text, även detta….. TRO inte på allt ni läser…

Citat från bibeln, på de sämre lagarna.. 

Fortsätt läsa ”Bibeln: Kristendomens synder”