Bibeln: Kristendomens synder

Kristendomens synder de senaste två årtusende åren.. samt den kristna tron är inte ensam om dessa verser, då även kusinreligionerna säger liknande inom samma ämnen.

Tack vare upplysningssamhället under medeltiden så lyckades vi (”västvärlden”) växa ur dess olika dogman, till ett civilicerade samhälle vi är idag. Men som tillägg med fördelar med religion, är att den även ger hopp för många, trygghet genom livet och är som en vägledare ur livets olika kaos, så dess texter har även bra verser.

Men här nedanför finns ”guds-lagar” som helt enkelt inte fungerar i ett modernt samhället och tekniskt har dessa lagar skapat misär & död i århundrade av människoliv som gått under tack vare dessa texter av religiösa-lagar som skrivits av någon som avskytt andra medmänniskor och inte inkluderat alla av guds skapelser.

.. och som i alla text, även detta….. TRO inte på allt ni läser…

Citat från bibeln, på de sämre lagarna.. 

Om en man begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, skall både äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryterskan straffas med döden.
3 Mos 20:10
Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig.
2 Mos 20:5
Samarien har trotsat sin Gud och får sona sin skuld. De skall falla för svärdet, deras spädbarn skall krossas, havande kvinnor skäras upp.
Hos 14:1
Lär er inte redan naturen att det är en vanära för mannen att ha långt hår.
1 Kor 11:14
Sex dagar får arbete utföras, men på den sjunde dagen är det sabbat, en sabbatsvila helgad åt Herren. Var och en som utför något arbete på sabbatsdagen skall straffas med döden.
2 Mos 31:15
Ni slavar, lyd i allt era jordiska herrar, inte som inställsamma ögontjänare utan ärligt och uppriktigt, i fruktan för Herren.
Kol 3:22
Om en son är trotsig och upprorisk och inte lyder sin far och mor, inte ens när de tuktat honom, skall de ta honom med sig och föra honom till de äldste i staden, till hemstadens port. De skall säga till stadens äldste: ’Det här är vår son, han är trotsig och upprorisk och lyder oss inte, han bara festar och super.’ Då skall alla männen i staden stena honom till döds. Du skall utrota det onda ur folket.
5 Mos 21:18-21
Från Jeriko gick Elisha upp till Betel. När han var på väg dit kom en hop småpojkar ut från staden och gjorde narr av honom. ’Ge dig i väg, flintskalle!’ ropade de. ’Ge dig i väg, flintskalle!’ Elisha vände sig om, såg på dem och förbannade dem i Herrens namn. Då kom två björnhonor fram ur skogen och rev ihjäl fyrtiotvå av barnen.
2 Kun 2:23-24 
Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna; det är något avskyvärt.
3 Mos 18:22
Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen. 
3 Mos 20:13
Var och en som förbannar sin far och mor skall straffas med döden. Han har ju förbannat sin far och mor, skulden för hans död är hans egen.
3 Mos 20:9
Var inte rädda! Det är för att sätta er på prov som Gud har kommit, och för att ni alltid skall frukta honom och inte synda.
Moses, 2 Mos 20:20
Vill du ha en slav eller slavinna, kan du köpa sådana av folken omkring dig. Ni får också köpa barn till invandrare som är tillfälligt bosatta hos er och sådana i deras familjer som föds i landet.
3 Mos 25:44-45
Jag har två döttrar som ännu är orörda. Låt mig skicka ut dem till er, så kan ni göra med dem vad ni vill, bara ni inte gör något mot dessa män som har fått en tillflykt under mitt tak.
1 Mos 19:8 
Då sade Juda till Onan: ’Gå till din brors hustru och gör din svågerplikt mot henne och skaffa avkomma åt din bror.’ Men Onan visste att barnet inte skulle räknas som hans, och var gång han låg med sin brors hustru lät han sin säd spillas på marken för att slippa skaffa barn åt sin bror. Därmed väckte han Herrens misshag, och därför dödade Herren också honom.
1 Mos 38:8 
Den som slår sin far eller mor skall straffas med döden.
2 Mos 21:15

Detta är kristendomens enstaka stycken tagna från bibeln, men många fler hårda lagar av meningar finns, dess systerreligioner så som Judendom (1:a religionen av Abraham) och Islam (3:de) som har samma anfader av Abrahams texter.

Samt så har ursprungstexterna skrivits om flera, flera gånger om genom de senaste ”6000” åren och för kristendomen (2:a) version det senaste ”2000” åren så Envar av författarna har säkert satt kompromiss av egna lagar på det tidigare texterna, kan jag tänka mig.. eller? 🤔