Citat: Carl Sagan

The idea that God is an oversized white male with a flowing beard who sits in the sky and tallies the fall of every sparrow is ludicrous. But if by God one means the set of physical laws that govern the universe, then clearly there is such a God. This God is emotionally unsatisfying… it does not make much sense to pray to the law of gravity. // As quoted in ”Scientists & Their Gods” in U.S. News & World Report Vol. 111 (1991)

Tanken att Gud är en överdimensionerad vit man med en svävande skägg som sitter i himlen och stämmer hösten, varje sparv är skrattretande. Men om Gud en menar: de fysiska lagar som styr universum, så klart det finns en sådan Gud. Denna Gud är känslomässigt otillfredsställande.. det finns ingen mening att be till tyngdlagen.
// Som citeras i ”Forskare & deras gudar” i US News & World Report Vol. 111 (1991)