Citat: Carl Sagan

Our loyalties are to the species and the planet. We speak for Earth. Our obligation to survive and flourish is owed not just to ourselves, but also to that Cosmos, ancient and vast, from which we spring.

Våra lojaliteter är för alla arter och planeten. Vi har ansvar om Jorden. Vår skyldighet är att överleva och att blomstra är vår skyldighet , inte bara för oss själva, utan för kosmos, den gamla och stora, varifrån vi kommer från.