NATO, eller inte NATO, det som är..

.. i det bästa av världar att man ALDRIG behöver satsa en krona på militär & eller krig.

IRONISKT = Krig har varit det som påskyndat inovationer!! så som inom medicin (..vacciner, medicinska ingrepp av skador, blodöverföring..), inom teknik något vi tar föregivet under fred så som ”Datorer”, ”Jetmotorer”, ”Raketer”, ”Satelliter”, ”Radar”, ”internet” och så vidare!!.. är oftast ”tack-vare-krig” & ”konflikter”..

.. men sett till Historien så kommer det alltid finnas en & annan stolpskott av ledare som för eller senare vill attackera andra länder, eller tvingar andra länder på ett eller annat sätt att tänka som dom och på så sätt är alla andra som fiender, oavsett om de är neutrala, eller vill inte kriga.

Att investera i försvar är illa tvunget så som naturkatastrofer, eller idioter av ledare som styr i något land, så ett försvar behövs på olika sätt med en kostnad på ”1-4%” av BNP.

Sedan gällande NATO för- och nackdelar, på det sätt jag ser det.

NACKDELAR

  • Kärnvapenkrig & hur vi skall agera emot sådana vapen som medlem i NATO, när fienden hotar med kärnvapen… (Dock: Ett dilemma för båda sidorna av kriget.)
  • Ifall ”falsk-flaga” från ett medlemsland som skyller det på någon annan.. för att starta ett falskt-krig och samtidigt då få hjälp av medlemsländerna.
  • Kommer kosta oss 1-2% av vår BNP (-.. Norge ca 60miljarder/år) som för Sveriges del kanske blir uppåt 100miljarder/år. (Vår totala välfärd kostar kring 1100miljarder/år).
  • Att istället för NATO sätta dom 1-2% av kostnader med att utöka vår befintliga nationella militär och då har vi totalt kostnader på 3-4% av BNP till vår egen militär! Detta så inga pengar går till NATO = För vi vet inte hur våra pengar exakt kommer användas där..

FÖRDELAR

  • NATO medlemskapen är som ”HUS-försäkring” för när det börjar brinna, så kommer grannarna (andra medlemsländerna) och hjälper till med branden.
  • = Paragraf 5, om en medlemsland blir anfallen, så är det som en attack mot alla medlemsländer samtidigt och alla medlemmar kommer till ens försvar.
  • Sverige kan sälja mer av det egna vapenindustrin till andra NATO-länder, utan att USA kan säga NEJ! exempel som hänt då det sagt att.. -Ni måste köpa av oss först och inte av någon utanför NATO-medlemskap. Detta gör att vi ”tjänar-in” lite på medlemskostnaden /år.
  • Stora länder som ”RYSSLAND” (.. skyller inte på dess folk! men dess ledare!!) och eller andra länder som vill ”ta-över-världen”, så är ett medlemskap någorlunda som ett skydd emot detta.

SUMMERING

Har varit för & emot NATO genom ”åren”, fördelen att vi stått länge utanför = vi har sparat en hel del av kostnaderna på medlemskapet och kunnat ”brösta oss med” att vara neutrala. Men utan ”Hus-försäkring”, när det väl börjar brinna, så brinner det..

Även om vi INTE! går med i NATO så kommer fienden inte bry sig med att säga..
– ”Oj dom är neutrala, vi kan inte attackera dom!!”.. för om fienden vill attackera, så attackerar dom oavsett.

FN, EU och nu med en trolig NATO -medlemskap så får vi hoppas att det ”skrämmer iväg” lite av alla sorters idioter som vill skada ett land som Sverige och eller annat land i alliansen som har en gemensam prioritet med demokrati och stävan efter fred-i-allians.

Ironiskt nog.. FRED är en kostnad.. ingenting kommer gratis och alla har ett ansvar.

KÄLLOR

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nato

https://www.nato.int