Citat: Richard P. Feynman

The most important thing I found out from [my father] is that if you asked any question and pursued it deeply enough, then at the end there was a glorious discovery of a general and beautiful kind.

Det viktigaste jag lärde mig från honom [min far] är att om du frågade någon fråga och förföljde den djupt nog,  till slut var det en härlig upptäckt av en allmän och vacker sort.