Citat: Richard P. Feynman

I’d hate to die twice. It’s so boring. //[last wordslast words (15 February 1988), according to James Gleick,] Freyman

Jag skulle hata att dö två gånger. Det är så tråkigt. // Sista orden, 15 februari, så som James Gleick kan komma ihåg det.