Citat: Richard P. Feynman

There are 10 to 11 stars in the galaxy. That used to be a huge number. But it’s only a hundred billion. It’s less than the national deficit! We used to call them astronomical numbers. Now we should call them economical numbers. //from a 1987 class as quoted in David L. Goodstein

Det finns 10 upphöjt till 11 stjärnor i galaxen. Den siffran brukade låta mycket. Men det är bara en hundra miljarder stjärnor. Det är mindre än det nationella underskottet! Förut kallade vi det för astronomiska siffror. Nu skulle vi kunna kalla dem för ekonomiska siffror. // från en 1987 klass som citeras i David L. Goodstein