Citat: Albert Einstein

”Try not to become a man of success, but a man of value. Look around at how people want to get more out of life than they put in. A man of value will give more than he receives. Be creative, but make sure that what you create is not a curse for mankind.”

Försök att inte bli en man av med framgång, men bli en man av heder. Se Er om på folk som vill mer av livet än de själva ger. En man med heder kommer ge mer än han kommer få. Du skall vara kreativ men var säker på att det du skapar inte bli en förbannelse för mänskligheten.