Citat: Albert Einstein

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.

Världen är en farlig plats att bo på, inte på grund av de människor som är onda, men på grund av de människor som inte gör någonting åt det.