Citat: Albert Einstein

”The basic laws of the universe are simple, but because our senses are limited, we can’t grasp them. There is a pattern in creation.”

De grundläggande lagarna om universum är enkla, men eftersom våra sinnen är begränsade, kan vi inte förstå dem. Det finns ett mönster i skapelsen.