Citat: Albert Einstein

”Hail to the man who went through life always helping others, knowing no fear, and to whom aggressiveness and resentment are alien. Such is the stuff of which the great moral leaders are made.”

Honör till den man som  genom sitt liv alltid hjälpt andra, som aldrig kännt någon rädsla, och till vem aggressivitet och förbittring är främmande.  På sådant sätt är bra moraliska ledare skapta.