Citat: Albert Einstein

”You see, wire telegraph is a kind of a very, very long cat. You pull his tail in New York and his head is meowing in Los Angeles. Do you understand this? And radio operates exactly the same way: you send signals here, they receive them there. The only difference is that there is no cat.”

”Du förstår, telegrafen är en typ av en mycket, mycket lång katt. Du drar kattens svans i New York och hans huvud jamar i Los Angeles, förstår du detta ? och radio fungerar på exakt samma sätt? Du skickar signaler härifrån och det tar emot på andra sidan, det enda skillnaden är att det finns inte någon katt.”