Citat: Albert Einstein

”When the expected course of everyday life is interrupted, we are like shipwrecked people on a miserable plank in the open sea, having forgotten where they came from and not knowing whither they are drifting…”

När den förväntade vardagen plötsligt avbryts, är vi som skeppsbrutna människor på en eländig planka i det öppna havet, efter att ha glömt var de kom ifrån och inte veta vart havsströmmarna för en …