Citat: Albert Einstein

”It seems hard to sneak a look at God’s cards. But that He plays dice and uses ”telepathic” methods… is something that I cannot believe for a single moment.”  -letter to Cornel Lanczos, 21 Mar 1942

Det verkar vara svårt att smyga och att se Guds kortlek. Men att han spelar tärning och använder ”telepatisk” metoder … är något som jag inte tror för ett ögonblick.
-Brev till Cornel Lanczos, 21 Mar 1942