Citat: Albert Einstein

 ”I am not only a pacifist but a militant pacifist. I am willing to fight for peace. Nothing will end war unless the people themselves refuse to go to war.”

Jag är inte bara en pacifist utan en militant pacifist. Jag är villig att slåss för fred. Inget kommer att stoppa krigen, om inte folket själva vägrar att gå i krig.