Citat: Albert Einstein

 

”I believe that I have cosmic religious feelings. I never could grasp how one could satisfy these feelings by praying to limited objects. The tree outside is life, a statue is dead. The whole of nature is life, and life, as I observe it, rejects a God resembling man. I like to experience the universe as one harmonious whole. Every cell has life. Matter, too, has life; it is energy solidified. Our bodies are like prisons, and I look forward to be free, but I don’t speculate on what will happen to me. I live here now, and my responsibility is in this world now. . . . I deal with natural laws. This is my work here on earth.”

Jag tror att jag har kosmiska religiösa känslor. Jag kunde aldrig förstå hur man kan tillgodose dessa känslor genom att be till begränsade objekt. Trädet utanför är livet, en staty är död. Hela naturen är liv, och liv, eftersom jag observerar det, avvisar jag en gud som skulle efterlikna en människa.  Jag gillar att uppleva universum som en harmonisk helhet. Varje cell har livet. materia har också ett liv, energi som stelnat. Våra kroppar är som fängelser, och jag ser fram emot att vara fri, men jag  spekulera inte på vad som kommer att hända med mig. Jag bor här nu, och mitt ansvar är i denna värld nu. . Jag handskas med naturlagarna. Det här är mitt arbete här på jorden.